ข่าวสาร  >  คลองถมเซ็นเตอร์จะหยุดให้บริการ 1 วัน ในส่วนของที่จอดรถเปิดให้บริการปกติ

คลองถมเซ็นเตอร์จะหยุดให้บริการ 1 วัน ในส่วนของที่จอดรถเปิดให้บริการปกติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คลองถมเซ็นเตอร์  จะหยุดให้บริการเป็นเวลา 1 วันในโอกาสงานทำบุญตลาดฯ
และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป
https://www.engineerclubs.com/
ในส่วนของที่จอดรถ "คลองถม เซ็นเตอร์" ยังคงเปิดให้บริการ 24 ชม. ตามปกตินะคะ
https://www.pdfdiscounts.com/
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการคลองถมเซ็นเตอร์ด้วยดีเสมอมา
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ